beeldend theater

De Stadsmachinist (werktitel)

De Stadsmachinist is een science fiction drama waarin twee robots als volwaardige acteurs meespelen. Het verhaal gaat over een groep wetenschappers die ontdekt dat hun beschaving op instorten staat, net als het te laat is om er nog wat aan te doen.
De Stadsmachinist is een science fiction drama waarin twee robots als volwaardige acteurs meespelen. Het verhaal gaat over een groep wetenschappers die ontdekt dat hun beschaving op instorten staat, net als het te laat is om er nog wat aan te doen.
Het is donker. Een lucifer wordt afgestreken en in het opflakkerende licht zien we een robotarm die een kaars aansteekt. Hij pakt een pingpong balletje en cirkelt dit langzaam om de vlam. Op de achterwand wordt het mini-zonnestelsel uitvergroot geprojecteerd. Daarna bouwt hij een stad van blokken uit een blokkendoos. De achterwand verandert in een raam, met uitzicht op de blokken-skyline. Naast het raam zet de robot een acteur neer op een stoel en duwt hem een boek in handen. De acteur begint te lezen: 'Er was eens...'

credits

ideeDiana Wildschut, Harmen G. Zijp